Strokovni teambuilding je izkustveno učenje z aktiviranjem logičnega in kreativnega uma s čimer je učni proces zabaven, sproščen in celovit. To je učenje, ki poteka v tako imenovanem stanju zanosa (angl. FLOW), ki je značilno za človekovo učenje v obdobju zgodnjega otroštva (0 – približno 7 let), ko se ljudje učimo zelo hitro in hkrati na zavednem in nezavednem nivoju. Za to učenje je značilno, da se niti ne zavedamo, da smo se nekaj naučili, a to znamo spontano priklicati ter uporabljati.

Pri tem izkustvenem učenju na team buildingu, pogosto slišimo vzklike in izjave udeležencev:

Za pripravo konkretne ponudbe mi pošljite povpraševanja ali me povabite na sestanek.

Pokličite me na 051 362 153 ali kliknite spodnji gumb…

Strokovni teambuilding ima to prednost, da se udeleženci osredotočijo hkrati na razvijanje novih kompetenc in na doseganje zastavljenih ciljev, s čimer se izrazi potencial vsakega posameznika ter hkrati celotne ekipe. Po vsaki praktični in poučni vaji se v odprti diskusiji pogovorimo, kaj so se udeleženci v njej naučili. Zakaj se pogovorimo? Zato, ker se v tej diskusiji pojavi obilica spoznanj, uvidov in »aha« efektov. Izkušnje kažejo, da se zaradi takšnih »aha« spoznanj udeleženci zelo hitro naučijo novih strategij in razvijejo bolj želele oblike vedenja. Predvsem pa se poveča sodelovanje in zaupanje med člani teama, s čimer postane učinkovitost teama mnogo večja.

Praktično učenje z vsemi čutili je najhitrejša in najbolj učinkovita metoda pridobivanja novih znanj ter spoznanj.

Odločite se za strokovno teambuilding izobraževanje.

Pišite mi in zahtevajte več informacij o treningu.

Mnenja naših naročnikov

Mnenja so v pripravi

Vas zanima v zvezi s teambuildingom še kaj več?