Izobraževanje za osebni in karierni uspeh je ena od najboljših naložb v svetlo prihodnost vsakega posameznika in hkrati tudi organizacij ali podjetij, ki se zavedajo pomena učenja, izobraževanja, osebnega razvoja…

Koristi osebne rasti in izboljševanja znanja so izjemne: 

  • Z boljšim znanjem lahko vsak človek še bolj profesionalno opravi svoje delo in ustvari večjo vrednost zase osebno, za podjetje in za družbo.
  • Z več znanja si vsak krepko izboljša kompetentnost ter samozavest, to pa ima za posledico, da je bolj pogumen, karizmatičen in prepričljiv, ko se prijavlja na bolj perspektivna in bolje plačana delovna mesta.
  • Z boljšim znanjem je lažje doseči ambiciozne cilje in k sodelovanju pritegniti ljudi, ki lahko k uresničitvi cilja zelo veliko doprinesejo s svojim znanjem, talenti in sposobnostmi.

Da lahko sami sebi in svojemu podjetje dvignete vrednost potrebujete še kaj več kot neko osnovno tehnično znanje, fizično moč, čas in druge stvari, ki imajo na trgu vrednost. Za višjo vrednost je danes potrebno izboljšati razne osebne kompetence kot so: komunikacija, upravljanje s stresom, delo z ljudmi, javno nastopanje, razvoj prodajnih veščin, motiviranja drugih, učinkovito reševanje problemov, ustvarjalnost in kreativnost ter še marsikaj drugega.

Po mojih izkušnjah je pregovor: »Kolikor znaš toliko veljaš« resničen, a se ne nanaša le na izobraževanje na ozkem strokovno – tehničnem področju temveč je potrebno razvijati tudi še marsikaj drugega s področja mehkih veščin vodenja ter socialnih veščin mreženja, vzdrževanja odnosov, izgradnje vpliva itn. Marsikaj od tega lahko osvojite tudi z udeležbo na mojih izobraževanjih.

Sem profesionalen, zanesljiv in odgovoren izvajalec in imam sam do sebe visoka pričakovanja, kako naj vam moje izobraževanje prinese želen učinek ter rezultate. 

Ker rezultat večinoma ni povsem odvisen samo od mene temveč tudi od pripravljenosti naročnika (direktorja, vodje kadrovske službe, vodij) ali vas kot posameznika, da v izobraževalnem programu opravite svoj del nalog, vam večinoma že na prvem sestanku odkrito in takoj povem, ali sem za vas in vaš primer sploh ustrezna izbira. Včasih jaz nisem primerna izbira za naročnika, ker v resnici potrebuje nekaj drugega kot nudim jaz, včasih pa kakšen naročnik zaradi različnih dejavnikov ni primerna izbira zame, predvsem ko ugotovim, da z njim ne morem delati, ker ni pripravljen narediti tega kar je potrebno, da bi program lahko bil uspešen. Tako kot človeka brez njegovega sodelovanja ne morejo ozdraviti zdravniki ali zdravila tudi težav v podjetju ne more razrešiti zunanji svetovalec, coach ali poslovni trener. Uspeh je vedno lahko le rezultat aktivnega in odgovornega sodelovanja vseh sodelujočih v tem procesu.    

Osebe, ki vas še posebej vabim v moje izobraževalno – razvojne programe, ste: 

  • podjetniki,
  • prodajalci,
  • kadrovski delavci,
  • tržniki – komercialisti,
  • vodje na različnih vodstvenih pozicijah,
  • osebe na ključnih položajih v organizacijah in
  • vedoželjni ter ambiciozni posamezniki, ki želite postati mentorji, poslovni trenerji/svetovalci in coachi.

Vabim vas, da si preberete opise mojih izobraževanj. Verjemite, to so znanja s katerimi si bistveno povečujete kompetence in vrednost na trgu, v organizacijah, kjer ste zaposleni pa ustvarjate večjo dodano vrednost.

Javno nastopanje

Pridružite se kratkemu intenzivnemu treningu javnega nastopanja in se naučite, kako pritegniti pozornost publike in kako s pomočjo nekaj preprostih strategij javni nastop narediti zanimiv ter privlačen.

Izkušnje kažejo, da so ljudje, ki jim javno nastopanje postane všeč in se udobno počutijo pri tej aktivnosti, bolj uspešni kot tisti, ki imajo do tega odpor ali se tega bojijo. Javnega nastopanja se je možno precej hitro naučiti in odločitev za ta trening je zagotovo prava izbira.

Prodaja

Prodaja je veščina, ki dandanes najbolj določa preživetje podjetja. Današnji čas z obilno in bogato ponudbo raznoraznih produktov na trgu je postal za mnoga podjetja in prodajalce zelo naporna borba za kupce, ki so vse bolj izobraženi, informirani in zahtevni. Udeležite se tega treninga in se naučite vrhunskih komunikacijsko – retoričnih veščin za prodajo in se naučite najti ter prepoznati »kvalificirane kupce«, ki želijo točno takšno rešitev kot jo nudite po realnih in poštenih cenah brez izsiljevanja po dajanju popustov.

Kariera in osebna rast

Kako kvaliteten je vaš način življenja in s kolikšno lahkoto ali težavo realizirate vaše želje, sanje in cilje, ne določajo samo vaša izobrazba, delavnost, strokovne sposobnosti … temveč vaša splošna naravnost, komunikacijske in socialne veščine ter sposobnost dostopanja do vaših nezavednih virov notranje moči v podzavesti. Prijavite se v program Kariera in osebna rast ter odpravite vaše notranje saboterje, ki ovirajo vaš uspeh. Nadomestite jih s pogumom, odločnostjo in strategijami uspeha.