Motivacija zaposlenih

Vsak vodja na takšen ali drugačen način vpliva na motivacijo, vprašanje je le, v katero smer njegov vpliv deluje: “Ali se zaradi vodjevega vplivanja motivacija na daljši rok izboljšuje, ali se slabša?” Motiviranje zaposlenih ni lahko opravilo je pa izjemno pomembno. 

Dobra novica je, da se vodje vsega tega lahko naučijo. Zagotovo tudi na tej delavnici v obsegu 6 pedagoških ur (6 x 45 minut), kjer spoznajo s kakšnimi pristopi in načini dela lahko vodje postanejo boljši motivatorji in ustvarjalci okoliščin, ki imajo za posledico izboljšanje motivacije.

Na predavanju je poudarek na dejavnikih motivacije pri ljudeh. Vodje spoznajo, v kolikšni meri lahko doprinašajo k temu, da je njihova ekipa motivirana, pripadna in uspešna. Spoznajo tudi kako na motivacijo vpliva posameznikov vrednostni sistem in da različne ljudi motivirajo povsem različne stvari. Del vsebin je namenjen tudi temu, kako naj vodja reagira in deluje v primeru raznih težav in kako naj uspešno upravlja s konflikti.

Kdaj?

Četrtek (termin je v pripravi) med 11.00 in 16.00 uro.  

Kje?

Prožinska vas 38a, Štore

Kako?

Prijavite se preko e-pošte

Koliko?

165,00 EUR

Za koga je udeležba še posebej primerna?  

 • za vodje,
 • za podjetnike,
 • za obratovodje,
 • za ravnatelje in učitelje,
 • za moderatorje sestankov in diskusij,
 • za direktorje in predsednike uprav.

 Vsebine:  

 • Miti in dejstva o motivaciji.
 • Vpliv osebnih motivov na motivacijo.
 • Kdaj je denar motivator in kdaj zagotovo ni.
 • Kaj so nematerialne oblike motivacije in kako jih prakticirati.
 • Obravnavanje problemov z učinkovitimi okvirji razmišljanja.
 • Upravljanje s svojimi čustvenimi stanji.
 • Upravljanje s konflikti in njihovo razreševanje.

Kaj vodje pridobite z udeležbo?  

 • Spoznali in razumeli boste, kaj motivira vas osebno.
 • Spoznali boste, katere stvari motivirajo druge ljudi.
 • Spoznali boste, ali je denar motivator, kdaj je motivator in kdaj ni.
 • Naučili se boste motivirati ljudi s sredstvi (motivatorji), ki so vam dejansko na voljo.
 • Nučili se boste ostati mirni ter skoncentrirani v problemskih in
 • konfliktnih situacjah.
 • Naučili se boste aktivirati sodelavce, da bodo aktivno in konstruktivno sodelovali pri reševanju težav.

Investicija v izobraževanje – kotizacija

Cena: 165,00 EUR.

Cena vključuje organizacijo in izvedbo izobraževanja ter osvežilne napitke v odmorih.
Pri prijavi treh ali več oseb iz iste organizacije priznavam vsem dodatni 5% popust.

Prijava: Prijavite se preko e-pošte.

Ob prijavi navedite:

 • Ime in priimek
 • E-naslov
 • GSM številko
 • Če je plačnik izobraževanja podjetje zapišite še naziv podjetja in davčno številko.

Način plačila:

Po prijavi vam pošljem predračun, ki ga poravnate najkasneje tri dni pred izvedbo.
Račun vam izstavim najkasneje v 8 dneh po prejetju kotizacije na naš račun.

Za prijave in morebitne dodatne informacije pokličite na 051 362 153 ali pišite na marjan@vodja.net.

Pri odjavah, ki so posredovane najkasneje 72 ur pred izvedbo (tri dni) vrnem vplačano kotizacijo. Za odjave, ki so sporočene vsaj 16 ur pred izvedbo, priznavamo dobropis, ki se lahko izkoristi za moje druge izobraževalno – storitvene programe. Dobropis je potrebno izkoristiti v roku 6 mesecev od dneva nakazila. V kolikor morebitna odjava oz. neudeležba ni sporočena v skladu s temi določili, kotizacije ne vračam.

Lokacija izvedbe:  Prožinska vas 38a, Štore (9 km v smeri proti Rogaški Slatini).

Izvajalec: Izobraževanje izvajam Marjan Račnik, poslovni trener in poslovni coach.

Udeležencem te delavnice priporočamo udeležbo na delavnici Prepričljiv in suveren vodja.

OPOMBA: Delavnico lahko pripravim in izvedem tudi interno v vašem podjetju.

Ste pripravljeni na spremembo?

Pišite nam in zahtevajte več informacij o treningih vodenja.

Mnenja naših naročnikov

Mnenja so v pripravi.

Vas zanima v zvezi s treningom vodenja še kaj več?