Coaching je odpravljanje ali izločanje motenj, ki onemogočajo uspešno doseganje želenih rezultatov pri posameznikih ali pri skupinah. Naloga in vloga coacha je, ob pomoči raznih tehnik, modelov, pristopov in postopkov, pri klientih s katerimi dela, aktivirati miselne procese s katerimi sami  najdejo najboljše možne rešitve za razrešitev svojih težav, izzivov ali za doseganje ciljev.

Coachingi v raznih izvedbenih in vsebinskih oblikah so namenjeni tistim posameznikom in skupinam, ki želijo v življenju doseči boljše rezultate z lastnimi že prisotnimi talenti in potenciali. Ker imamo vsi ljudje v odnosu do sebe »slepo pego« samozavedanja in ker večinoma delujemo znotraj nezavednih rutin (na »avtopilotu«), so povratne informacije ter opažanja coacha zelo koristen element razvoja, še posebej pri odpravljanju rutin, s katerimi ne ustvarjamo vrednosti za lasten uspeh in srečo v življenju.

Coach je posamezniku ali skupini v podporo in jih vodi ter usmerja na poti med stanjem v katerem trenutno so ter končnim želenim stanjem, oz. ciljem, katerega želijo uresničiti. S coachingom postane ta pot strukturirana in celovita ter se odvija v smer konstruktivnega napredka. Da je napredek konstanten in celovit, coach s pomočjo tehnik kreativnega razmišljanja, tehnik natančnega spraševanja, tehnik mentalnega treninga in mnogih drugih metod, vodi svojega klienta korak za korakom naprej proti v želenemu cilju.

Kontaktirajte me, če iščete coacha, ki bi z vami ali vašimi sodelavci izvajal individualne coachinge ali če iščete coacha, ki bi izvajal coachinge s skupino. Uvodni razgovor v trajanju do 20 minut, v katerem boste predstavili svoj problem, težavo, izziv ali cilj, je brezplačen in ga lahko opravimo po telefonu ali s srečanjem v živo.

Pokličite me na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net.

Individualni coaching

Individualni coaching je primeren za vas, ki ste pripravljeni sprejeti mojo podporo, da pospešite svoj osebni ali karierni razvoj. Kot coach vam nudim podporo, spodbudo in znanje, kako se čimprej  vrniti v svojo polno osebno moč in kako se uspešno soočiti s problemi, težavami in izzivi, ki vas zaposlujejo. Kot coach sem vam tudi na voljo, če si želite jasno oblikovati vaše osebne ali poslovne cilje in  če želite svojo slabe ter manj učinkovite vzorce  vedenja zamenjati za bolj zdrave in učinkovite.

Skupinski coaching

Skupinski coaching je aktivnost pri kateri se hkrati  povezujejo: praktično situacijsko učenje, kreativno reševanje težav, veščine učinkovite komunikacije, igranje vlog in preigravanje raznih poslovnih situacij, povezovanje delovne ekipe v dobro delujočo celoto, ekipno iskanje najboljših možnih rešitev ter strategij, analiziranje preteklih slabih rezultatov in iskanje točk, kjer se brez potrebe porablja preveč časa, energije in denarja…