Individualni coaching služi temu, da posameznik, ki je stranka v coaching procesu, dobi podporo, spodbudo in znanje, kako naj pride nazaj v svojo polno osebno moč. Z drugimi besedami, da postane opolnomočen, suveren in sposoben čimbolj trezno, razsodno, modro, čustveno stabilno in racionalno odreagirati v različnih situacijah, kjer se je predhodno počutil manj kompetentnega ali šibkega.

Osnovna predpostavka coachinga je, da je vsak človek kreativen, iznajdljiv in da zna ustvariti nove vzorce vedenja, delovanja ter da zmore suvereno sprejemati zelo pomembne odločitve, ko je v svoji realni polni moči. To sicer ne zna in zmore čisto sam, ob podpori coacha, ki pozna različne tehnike za hitro učenje in razvijanje novih vzorcev vedenja, pa je to pogosto možno doseči in realizirati v precej hitrem času.

 • Preobremenjenost z delovnimi nalogami ter obveznostmi.
 • Neuravnoteženost poslovnega in zasebnega življenja.
 • Težave s čustvi, kot so: jeza, zamera, užaljenost…
 • Neustrezen slog vodenja (avtoritativno, tovariško…).
 • Previsok odstotek neuspešnih prodajnih sestankov.
 • Pretirana potreba po nadzoru.
 • Jeza, zamerljivost in maščevalnost ob dobljeni kritiki.
 • Zavlačevanje in neodločnost, ko je potrebno sprejeti odločitev.
 • Pomanjkljiva retorika in strahovi v zvezi z javnim nastopanjem.
 • Zanašanje na srečo pri poslovnih odločitvah.
 • Nezadovoljstvo, zagrenjenost in pesimizem.
 • Strah pred prihodnostjo, ter nejasna vizija.
 • Slabo upravljanje s časom.
 • Zaskrbljenost in pogosto močno doživljanje stresa.
 • Soočanje s strahovi in fobijami (letenje, zaprti/odprt prostori…).
 • Težave pri reševanju konfliktov.
 • Težave z učinkovitim vodenjem.
 • Težavno motiviranje zaposlenih.
 • Samopomilovanje in doživljanje občutkov žrtve, ki se ji godijo krivice.
 • Nezadovoljstvo v zvezi z delom, zaslužkom, drugimi ljudmi, okoliščinami…
 • … in še marsikaj drugega, kar vam jemlje voljo in življenjsko moč.

Individualni coaching je še posebej primeren za

Ste pripravljeni na spremembo?

Pišite nam in zahtevajte več informacij o coachingu.

Namen coachinga je, da se človek hkrati uči in razrešuje aktualne izzive, probleme ali težave s katerimi je trenutno miselno in čustveno zaposlen.

Marjan in Darija Račnik sva coacha že preko 10 let. Vodenje in podporo na poti sprememb sva nudila že mnogim posameznikom, ki so se zataknili v nekem problemskem stanju ali pa so želeli potovanje do cilja opraviti po najkrajši možni poti. S coachingom so zagotovo hitreje rešljive mnoge težave in situacije, ki zaposlujejo tudi vas in v njih izgubljate moč, energijo ter denar.

Vse, o čemer se pri coachingu pogovarjate s coachem, ostaja popolnoma zaupno.

Mnenja naših naročnikov

Mnenja so v pripravi.

Vas zanima v zvezi s coachingom še kaj več?