NLP treningi so način, kako se učiti učinkovito, hitro in z vsemi čutili kot smo to počeli kot majhni otroci. Mimogrede, če izraza NLP še ne poznate povsem dobro naj najprej povem, da je to mednarodna okrajšava za Nevro-Lingvistično Programiranje. NLP je na kratko veda o odličnosti v izgradnji osebne karizme, zdrave samozavesti, upravljanja z lastnimi čustvenimi stanji in o uporabi najbolj učinkovitih jezikovno retoričnih veščin. Posredno s tem tudi lažje in bolje delamo z drugimi ljudmi.

Zakaj je lahko izbira NLP treninga dobra in koristna odločitev? 

  • Prebudite svojo osebno moč in »Življenjsko silo«.
  • Uspešneje se soočite z notranjimi in zunanjimi konflikti.
  • Izboljša se vaše javno nastopanje in poveča osebna karizma.
  • Naučite se prepoznati s katerimi nezavednimi rutinami zapravljate čas, energijo in denar.
  • S kreativnim umom/mentalnim treningom razvijete boljše strategije, koristne rutine in zdrave navade.
  • Naučite se etično vplivati na ljudi s čimer postajate odličen komunikator in vodja.
  • Naučite se, kako učiti ter razvijati ljudi kot starš, vodja, učitelj, mentor, coach…

Če se sprašujete, zakaj se za to učenje uporablja izraz »trening«, je odgovor preprost, ljudje se najhitreje učimo, če kakršnekoli veščine osvajamo v obliki praktičnega dela, z izkustvenim učenjem in s pomočjo simulacij ter praktičnih primerov. Na tem izobraževanju vadba poteka v učni skupini udeležencev, ki ste si drug drugemu vadbeni partnerji, sodelavci ali družabniki. Tega ne morete vaditi s komerkoli, saj je pomemben del učnega procesa pridobivanje konstruktivnih povratnih informacij, kako uspešno uspevate NLP znanje in veščine vključevati v svoj način delovanja in v  komunikacijo. Te povratne informacije vam lahko daje le trener na NLP treningu ter vaši kolegi v učni skupini, ki skupaj z vami osvajajo ta znanja in ki točno vedo, kaj je treba v povratni informaciji komentirati ter zakaj.

Bistvo NLP učenja je praktična vadba in aktiviranje kreativnih miselnih procesov. Pri razmišljanju se naučite razmišljati kreativno, konstruktivno in konceptualno. Konceptualno razmišljanje pomeni, da se pri soočanju s težavami in problemi ne ukvarjate zgolj z odpravljanjem posledic, temveč, da odkrivate vzroke na nezavednem nivoju s čimer je rešitev bolj trajna in celovita.

Naučiti se uporabljati NLP pomeni, da se naučite skrivnosti, kako v medsebojnih odnosih na vedenje in delovanje vseh ljudi vpliva človekov um z nevrologijo ter množica nezavednih programov, ki se aktivirajo v različnih situacijah. Z nevro-lingvističnim programiranjem se naučite svet, različne pojave v družbi in vedenje ljudi opazovati povsem drugače, saj poznate strukturo, ki je očem nevidna dokler je ne spoznate in ozavestite.

Ko se naučite NLP veščin, metod, tehnik in filozofije ste na istem kot da bi se naučili uporabljati še en svetovni jezik. Naučite se ‘brati’ mnoga nezavedna subtilna sporočila v okolju, ki jih do sedaj še niste znali niti opaziti, kaj šele razumeti.

NLP diploma

Ta program je uvod v NLP in ga je mednarodna zveza NLP trenerjev (INLPTA) zasnovala, da lahko hitro spoznate, kaj nevro-lingvistično programiranje sploh je in v kolikšni meri vam poznavanje teh veščin, tehnik ter kompetenc lahko koristi v zasebnih kot poslovnih okoliščinah. Ko spoznate koristi in uporabnost NLP-ja se lahko lažje odločite za izobraževanje na vseh NLP stopnjah.

NLP praktik

NLP Praktik je trening za razvoj veščin učinkovite komunikacije, upravljanja s sabo in za osnovne coaching veščine s čimer postanete boljši starš, vzgojitelj, animator, motivator, mentor, coach, predavatelj, učitelj, vodja, prodajalec, podjetnik… V tem programu se naučite razumeti, kako deluje človekov nevrološki sistem in kako je življenje možno spreminjati na bolje z zamenjavo škodljivih rutin z bolj zdravimi in učinkovitejšimi. Spoznate tudi močne nezavedne dejavnike, ki določajo kvaliteto vašega življenja: vrednote, življenjske motive in prepričanja.

NLP mojster praktik

V standardnem treningu NLP Mojster praktik osvojite veščine za uspešno delo z ljudmi, predvsem, kako uspešno voditi in usmerjati delovne ekipe, skupine, teame… Obilo učnega časa je namenjenega razvoju osebne suverenosti in karizme, še posebej za potrebe javnega nastopanja, vodenja projektnih timov, vodenje in moderacijo sestankov, kreativnih procesov. Precejšen del učnega časa je namenjen tudi nekaj najmočnejšim NLP tehnikam, kot so Reimprinting, Fobijska tehnika ter delo na Časovni črti.