Skupinski coaching je način situacijskega učenja, kjer se v varnem in razvojno zastavljenem procesu udeleženci ob podpori coacha pogovarjajo in razvijajo ideje o doseganju želenih ciljev.  Da je delovanje coaching skupine učinkovito je zaželeno, da je v njej maksimalno do 12 oseb. Pri tem številu se člani skupine še lahko izražajo enakopravno in enakovredno, kar praktično pomeni, da je vsak posameznik lahko viden, slišan in razumljen s strani ostalih članov v skupini.

Glavna prednost tovrstnega učenja in načina reševanja problemov, težav in izzivov je vzajemnost, ko se aktivira ves razpoložljivi potencial v obliki znanja in modrosti, ki ga imajo vsi člani coaching skupine. Izkušnje kažejo, da se ljudje največ in najhitreje učimo v realnih okoliščinah, ko obravnavamo aktualne in realne delovne situacije. Tovrstno učenje je v smislu porabe vseh virov v organizaciji ali podjetju, še najbolj se to nanaša na čas in denar, stroškovno najbolj optimalno uporabljeno ter izkoriščeno. Zaposleni se hkrati učijo in s svojimi novo osvojenimi kompetencami takoj ustvarjajo vrednost za organizacijo ali podjetje. Za razliko od učenja »na zalogo«, kjer predavatelji udeležencem podajajo različne splošne izobraževalne vsebine, se pri coachingu učenje ves čas nanaša na vsebine, veščine in kompetence, ki jih člani skupine rabijo »tukaj in sedaj« oziroma takoj.

V nadaljevanju opisujem nekaj najbolj očitnih prednosti skupinskega coachinga.

Coaching v obliki skupinskega dela je odličen za reševanje kompleksnih problemov/težav in izzivov, saj aktivira kreativnost in moč celotne skupine. Od tega, da jasno in natančno razjasnijo problemsko situacijo, preučijo različne možne strategije za reševanje in izberejo najboljšo možno rešitev. Ker pri tem sodeluje več sodelavcev se hkrati pri reševanju problema medsebojno  podpirajo in motivirajo.

S skupinskim coachingom je omogočeno, da si člani skupine medsebojno izmenjujejo znanja iz formalnih kot tudi neformalnih izobraževanj, ki so se jih udeležili v preteklosti, hkrati pa si izmenjujejo življenjske in delovne izkušnje.

Povezanost celotne ekipe okoli iste vsebine,  istega problema in okoli iskanja najboljše možne poti do istega želenega cilja, zelo dobro vpliva na višje medsebojno zaupanje in poveča željo po aktivnem sodelovanju s kolegi oz. sodelavci.

Značilnost sprememb je nenehno situacijsko učenje, kjer se vodje v obliki skupinskega coachinga lahko zelo hitro naučijo, kako iz skupine izvabiti vso razpoložljivo znanje. Ker se v coaching skupini naučijo razumeti proces medsebojnega izmenjevanja znanja, to prično uporabljati spontano v svojih ekipah sodelavcev v operativi. To pomeni, kar se naučijo na srečanjih skupinskega coachinga, prično spontano uporabljati v svojih delovnih ekipah. Novo znanje in kompetence takoj širijo in delijo naprej s praktično uporabo v različnih situacijah in okoliščinah.

Vsi ljudje imamo naravno sposobnost za učenje, ki se dogaja na zavednem in nezavednem nivoju. Med njima je velika razlika. Zavedni način učenja se izvaja takrat, ko z razumom in ozaveščeno pozornostjo v svoj spomin shranjujemo novo znanje. Mnogim ljudem, ki so realistični praktiki je to učenje naporno, ker jih spominja na formalno učenje v šoli. Da bi te ljudi hitro naučili česa novega se je bolje posluževati situacijskega učenja, ki je spontano učenje in krepi človekove kompetence na nezavednem nivoju. Vsak človek se je sposoben učiti in naučiti skoraj česarkoli, ko mu to predstavlja smisel in ko mu je znanje posredovano na način, s katerem se najraje in najhitreje uči.

Ste pripravljeni na spremembo?

Pišite nam in zahtevajte več informacij o coachingu.

Marjan in Darija Račnik sva coacha že preko 10 let. Vodenje in podporo na poti sprememb sva nudila že mnogim posameznikom, ki so se zataknili v nekem problemskem stanju ali pa so želeli potovanje do cilja opraviti po najkrajši možni poti. S coachingom so zagotovo hitreje rešljive mnoge težave in situacije, ki zaposlujejo tudi vas in v njih izgubljate moč, energijo ter denar.

Pokličite me na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net.

Mnenja naših naročnikov

Mnenja so v pripravi.

Vas zanima v zvezi s coachingom še kaj več?