NLP Praktik – standardni 130 urni trening

Postanite (še) bolj uspešen vodja, mentor, učitelj, prodajalec, podjetnik, predavatelj, kadrovik, svetovalec, strokovnjak … Naredite osebni in karierni preboj s pomočjo nevrolingvističnega programiranja (NLP). 

 • Lažje delate ali sodelujete z različnimi tipi ljudi.
 • Izboljšate svojo karizmo in vpliv na druge ljudi. 
 • Izboljšate svojo retoriko,  javno nastopanje in  osebno prepričljivost. 
 • Lažje in hitreje razvijete dobre rutine ter vzorce vedenja, s katerimi postanete bolj učinkoviti in bolj uspešni.        
 • Hitro znate prepoznati, kako se lotiti problemov in izzivov.
 • Naučite se usklajeno uporabljati svojo logiko ter intuicijo.
 • Naučite se etično in odgovorno vplivati na ljudi, da sprejmejo vaše ideje.
 • Naučite se razumeti ter upravljati svoja čustva in čustvena stanja.
 • Izboljšajte odnose z ljudmi; tudi s tistimi, ki so drugačni od vas.
 • Razvijete več samozavesti, samozaupanja ter postanete bolj suvereni.
 • Naučite se uporabljati mnoge tehnike, metode in strategije, ki izhajajo iz psihologije in psihoterapije (hipnoza, tehnike mentalnega treninga, osnove coachinga, tehnike kreativnega razmišljanja…).    

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz 

Generalno gledano je namen treninga NLP Praktik, da postanete bolj suverena, skladna in opolnomočena oseba, ki se nauči zavestno vstopati v osebno stanje notranje polne moči in ki se zna in zmore izražati asociativno jasno. 

Cilji tega izobraževanja so: 

 • razviti svojo celostno mišljenje,
 • ozavestiti vedenjske vzorce, jih razumeti, in po potrebi tudi spremeniti,
 • izboljšati svojo samopodobo,
 • vzpostaviti odličen stik s samim sabo in drugimi,
 • ozaveščeno uporabljati jezikovne vzorce,
 • upravljati sami s seboj v vseh situacijah,
 • učinkovito komunicirati in znati predstaviti svoje ideje / zamisli / mnenja, drugim,
 • ustvarjalno razreševati notranje in zunanje konflikte,
 • naučiti se praktično uporabljati NLP tehnike in strategije v vsakdanjem življenju ,
 • suvereno javno nastopati, komunicirati, voditi sebe in druge…,
 • se uspešno pogajati,
 • se učiti odličnosti od drugih z NLP modeliranjem. 

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz 

Trening NLP Praktik je za vas še posebej primeren, če:

 • želite postati bolj uspešni na svojem poklicnem področju,
 • želite spoznati ter izraziti svoje talente, (to odkrijete s pomočjo NLP modelov in tehnik),
 • želite vplivati na druge ljudi, da se spremenijo ter izboljšajo,
 • želite bolje (pre)živeti med ljudmi, ki so konfliktni, ”čudni” in drugačni od vas,
 • želite pridobiti znanja s katerimi boste lažje in hitreje karierno ter osebnostno napredovali,
 • želite omejiti ali povsem odpraviti/opustiti strahove, razvade ter si zaceliti stare čustvene rane,
 • želite izboljšati svojo samopodobo, samozavest ter osebno prepričljivost,
 • želite uravnotežiti zasebno in poslovno življenje,
 • želite izboljšati javno nastopanje in retoriko,
 • želite izboljšati svoje prodajne sposobnosti,
 • želite postati predavatelj, coach ali trener,
 • želite spoznati svoje poslanstvo in vizijo,…

Z znanji, tehnikami, veščinami in modeli NLP-ja izboljšate kompetence v osebnem ter poslovnem življenju.

Na poslovnem področju še posebej naslednje:

 • Timsko delo
 • Podjetništvo
 • Vodenje
 • Razvoj talentov
 • Javno nastopanje
 • Moderiranje skupin
 • Vodenje sestankov
 • Planiranje in snovanje novih strategij

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz 

Udeležite se izobraževanja, tečaja oz. treninga NLP Praktik, ki poteka med oktobrom 2022 in marcem 2023. Datumi so navedeni v nadaljevanju.   Program se izvaja v obliki 22 srečanj “v živo”. Lokacija izvedbe: v Celju ali Šentjurju pri Celju.

 
Opomba: če NLP-ja še ne poznate se prijavite na brezplačno 2 urno “online” predstavitev: kliknite >>NLP predstavitev.  
 
NLP je že skoraj 50 let izjemna veščina za osebni ter karierni razvoj ter za delo z ljudmi. NLP je še posebej priporočljiv za osebe, ki delate z ljudmi, ki želite izboljšati svojo komunikacijo ter se naučiti učinkovitih veščin za etično vplivanje na druge.

Mimogrede, na koncu tega opisa, na dnu, si lahko preberete mnenja oseb, ki so se že zaključili trening NLP Praktik.

Še posebej vabim vas, ki želite razviti in še bolje izkoristiti svoj potencial in ste iz Osrednje Slovenije, Štajerske, Koroške, Prekmurja, Zasavja in Posavja. Dobrodošli tudi, če ste iz Ljubljane, Kranja ali odkod drugod v Sloveniji.  Na izobraževanja za NLP praktika so v zadnjih 14 letih k meni prihajali udeleženci iz krajev:  Celje,  Maribor, Velenje, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Dravograd, Ptuj, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Ljutomer, Ormož … kakšen pa tudi iz Ljubljane, Kranja, Brežic in celo iz Ajdovščine. 

Najpogostejše poklicne kategorije ljudi, katerim nevrolingvistično programiranje (mednarodna okrajšava je NLP) zagotovo in očitno olajša delo z ljudmi, so:

 • direktorji,
 • vodje,
 • prodajalci,
 • kadroviki,
 • podjetniki,
 • učitelji,
 • predavatelji,
 • coachi…
 • in še kdo.

Postanite certificirani NLP Praktik

Trening bo potekal med oktobrom 2022

in marcem 2023 ob četrtkih popoldan. 

Urnik

22 srečanj "v živo":
Četrtek 16.00 - 21.00


Lokacija

Celje, Prožinska vas pri Štorah, ali Šentjur

INLPTA

Trening NLP Praktik je izveden po standardih mednarodne zveze NLP trenerjev INLPTA.

Primeren za vse

Treninga se lahko udeleži kdorkoli ne glede na poklic, izobrazbo ali status.

Datumi

Oktober  

Četrtek 06.10. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 13.10. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 20.10. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 27.10. med 16.00 in 21.00 uro

 November

Četrtek 03.11. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 10.11. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 17.11. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 24.11. med 16.00 in 21.00 uro 

December

Četrtek 01.12. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 08.12. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 15.12. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 22.12. med 16.00 in 21.00 uro

Januar

Četrtek 05.01. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 12.01. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 19.01. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 26.01. med 16.00 in 21.00 uro

Februar

Četrtek 02.02. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 09.02. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 16.02. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 23.02. med 16.00 in 21.00 uro

Marec

Četrtek 02.03. med 16.00 in 21.00 uro

Četrtek 09.03. med 16.00 in 21.00 uro

Cena: 1260 EUR

Ker nismo zavezanci za DDV je to končna cena.

Možno je plačilo na 7 obrokov (180 EUR obrok) med oktobrom 2022 in aprilom 2023.   

Za plačilo celotne kotizacije v enem obroku ob prijavi, oz. pred pričetkom izvedbe izobraževanja, priznavamo  10% popust.  

OPOMBA: Za osebe z zaključenim uvodom v NLP, naziv NLP Diploma, ki je trajal 30 pedagoških ur,  znaša cena 990 EUR, ki jo je možno plačati v 6 obrokih po 165 EUR. Ob prijavi in uveljavljanju te možnosti je potrebno predložiti dokazilo (certifikat – potrdilo izobraževalca), da je ta del NLP izobraževanja opravljen     

Lokacija izvedbe: Celje ali  Šentjur 

Prijavite se na trening NLP Praktik. 
Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz  
 

NLP obravnava razmerja med tem:

 • kako razmišljamo in kako način razmišljanja deluje na celoten živčni sistem (nevro).
 • kako komuniciramo besedno oz. verbalno (lingvistično).
 • kakšne vzorce vedenja in čustvovanja uporabljamo (programi).

Ljudje smo bitja navad ter vzorcev. Imamo vzorce in navade, ki nas vodijo do ciljev, kot tudi vzorce in navade, ki nas vodijo stran od njih. Klasično spreminjanje navad običajno zahteva visoko disciplino ter izjemno voljo skozi daljši čas, s pomočjo NLP-ja pa lahko nove navade in vzorce osvojimo v izredno kratkem času.

NLP se je razvil iz proučevanja odličnosti oz. kot rezultat modeliranja zelo uspešnih psihoterapevtskih praks v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Dr. Richard Bandler in dr. John Grinder sta proučevala ter prepoznala ključne tehnike s področja gestalta (Fritz Perls), družinske terapije (Virginia Satir) in hipnoterapije (Milton H. Erickson). NLP je danes zasnovan tako, da se ga lahko nauči kdorkoli, ne glede na predznanje in ne glede na formalno izobrazbo. NLP se uporablja na področju vodenja ljudi, prodaje, poučevanja in izobraževanja, športa, osebne rasti…

Izvedba treninga

Če še niste prepričani, v kolikšni meri je izobraževanje NLP Praktik za vas uporabno, se lahko udeležite le uvodnega dela v trajanju 30 pedagoških ur (prvi štirje dnevi). Odločitev za nadaljevanje na celotnem modulu NLP Praktik je lažja, ko boste že bolj natančno prepoznali v kolikšni meri je lahko NLP koristen z vas in vaše potrebe. V uvodnem delu se z NLP-jem seznanite že v tolikšni meri, da boste lahko samostojno uporabljali nekatere NLP tehnike; tiste, ki se jih boste naučili na treningu kot tudi tiste, ki jih boste našli v knjigah ali na spletu.

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz  

Trening NLP Praktik poteka 130 pedagoških ur, na njem pa se naučite praktično uporabljati mnoge NLP tehnike za učinkovito komunikacijo in za spremembe. Vsebine, ki jih spoznate in se jih naučite uporabljati so naslednje:  

 • Predpostavke NLP-ja.
 • Stebri NLP-ja.
 • Vzpostavljanje dobrega stika in strateški model komuniciranja.
 • Zaznavni kanali in procesne besede.
 • Osnove dela s podmodalnostmi.
 • Zaznavne perspektive.
 • Sidranje.
 • Strategije.
 • Tehnike spreminjanja (sprememba osebne zgodovine. rušenje sider, swish tehnika, pogajalski model, tehnika SATIR za spremembo prepričanj …). 
 • Tehnike za preokvirjanje prepričanj.
 • NLP okvirji in preokviranje. 
 • Ustvarjalec novega vedenja.
 • Modeli NLP (dobro oblikovani cilji, nevrologični nivoji Roberta Diltsa, model FLOW za upravljanje s stersom …).
 • Osnove coachinga in NLP svetovalni model.
 • Metaprogrami in tipologije osebnosti. 
 • Jezikovni vzorci in Meta-Model jezika.
 • Nezavedno, trans in Miltonov model jezika.
 • Praktična uporaba hipnoze za hitro učenje, za sproščanje, za razvijanje novih vzorcev vedenja …
 • Členjenje in organizacija informacij.
 • Kreativni model Walta Disneya. 
 • Osnove dela s časovno črto (Time line).

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz  

Bi se udeležili treninga NLP Praktik?

Pokličite na 031 548 066 ali kliknite spodnji gumb…

Ste pripravljeni na spremembo?
Postanite certificirani NLP Praktik.

Za več informacij ter za prijavo me pokličite na 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz 

Investicija v trening

Investicija za celotni 130 urni trening NLP Praktik znaša: 

 

1260 EUR

 
Navedena cena je brez DDV, ker nisem zavezanec za DDV.
Cena vključuje:
 • izvedbo treninga,
 • delovno gradivo,
 • prigrizke ter osvežilne napitke v odmorih mednarodno priznani NLP certifikat.
Opomba: Cena ne vključuje stroškov prehrane in morebitnih stroškov na zaključnem modulu, če bi ta po dogovoru potekal v katerem od turistično namestitvenih objektov (npr. hotel, penzion…).

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz 

Popusti in plačila

Za udeležbo na celotnem treningu NLP Praktik, ki poteka 130 pedagoških ur,  je po dogovoru možno tudi brezobrestno plačilo do 7 mesečnih obrokov. 

 

Praktično to pomeni, da lahko kotizacijo plačate v mesečnih obrokih: 

 

7 x 180 EUR 

Pri plačilu na obroke prejmete NLP certifikat po plačilu zadnjega obroka.

Obroki se plačujejo v obdobju oktober 2022 – april 2023. Zadnji obrok se plača do 20. aprila 2023. 

Pri plačilu celotne kotizacije za modul NLP Praktik, ki poteka 130 pedagoških ur in znaša zanj investicija 1260 EUR, v enem obroku, vsaj tri delovne dni pred pričetkom treninga, priznavam 5% popusta.

Popusti se seštevajo. 

OPOMBA: Za osebe, ki imate že opravljen uvod v NLP – NLP Diplomo, znaša cena 990 EUR. Možno je plačilo na obroke – 6 x 165 EUR.   

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite 031 548 066 ali pišite na darija.racnik@harmonija.biz

Izvedba treninga

Trening izvajam certificirana NLP trenerka po standardih INLPTA

 • Darija Račnik
 • in drugi certificirani NLP  trenerji  

Trening poteka po standardih mednarodne zveze INLPTA.

 

 

Prijavite se na trening NLP Praktik. Pokličite

031 548 066 ali

pišite na darija.racnik@harmonija.biz

Za mnenja oseb, ki so pri nas zaključili trening NLP Praktik

Vas zanima v zvezi z NLP Praktikom še kaj več? Pokličite 031 548 066 ali mi pišite na