Akademija vodenja, ki jo izvajam v obliki interne izvedbe za podjetje ali organizacijo, je program v katerem se udeleženci – vodje učijo učinkovitih veščin vodenja hkrati pa se tudi povežejo v odlično delujočo ekipo. Program, ki je naveden tukaj se lahko izvaja v obsegu od 8 do 70 pedagoških ur. Obseg izobraževanja z izbranimi vsebinami je odvisen od želja, ciljev, potreb in namena izobraževanja. 

Za oblikovanje ponudbe me pokličite na 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz

Zakaj se vodjem splača usposabljati v programu Akademija vodenja?

Želite imeti usposobljene in učinkovite vodje?

Pokličite 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz ter zahtevajte več informacij o Akademiji vodenja.  

Katere vsebine so vključene v trening?

V Akademijo vodenja so vključene vsebine, pri katerih udeleženci spoznajo 10 pomembnih področij, ki so bistvene za učinkovito vodenje. 

Akademija vodenja - 70 urni program za podjetja
 • Razlike med klasičnim vodjem in sodobnim vodjem.
 • Vpliv priljubljenosti in pravičnosti vodje na odnose s podrejenimi.
 • Vpliv vrednot na motivacijo in ključni dejavniki motivacije.
 • Osveščanje razlik med ljudmi – osebnostne tipologije in življenjski motivi.
 • Izgradnja vodjeve identitete ter prepričljivosti.
 • Predpostavke za učinkovito komunikacijo.
 • Osnovne veščine čustvene inteligence za vodje.
 • Vzpostavljanje dobrega komunikacijskega stika.
 • Skladnost verbalne in neverbalne komunikacije.
 • Prenašanje sporočil vizualnim, avditivnim in kinestetičnim zaznavnim tipom.
 • Moč besed – uporaba asociativno jasnih besed in besednih zvez.
 • Osnove mentalnega treninga in mentalni okvirji (načini razmišljanja).
 • Postavljanje SMART ciljev in njihovo doseganje.
 • Pomen in vloga povratne informacije – pohvale in konstruktivne kritike.
 • Razvijanje asertivnega vedenja.
 • Proces uvajanja sprememb v organizacijah.
 • Soočenje s konflikti in njihovo upravljanje.
 • Pet načinov za obravnavo konfliktov.
 • Delegiranje nalog in opravil.
 • Upravljanje s stresom in doseganje stanja optimalne izkušnje – stanje FLOW.
 • Kateri ‘priganjalci’ povzročajo stres,
 • Upravljanje z življenjem (optimalna raba časa, opredelitev prioritet…),
 • Self Management – upravljanje z lastnimi čustvenimi stanji,
 • Tehnike za doseganje osebne skladnosti (menjava zaznavnih položajev,
 • Tehnike sproščanja…),
 • Vpliv osebnih vrednot in prepričanj na učinkovitost pri vodenju.
 • Izgradnja vodjeve identitete ter prepričljivosti. 
 • Kakšna je struktura problema in kaj ga povzroča (odkrijte pravi vzrok).
 • Ustvarjalnost in inovativnost na delovnem mestu.
 • Miselni okvirji
 • Kreativni model Walta Disneya.
 • Dvoje izhodišč za ustvarjalni proces: rešitev problema – doseganje cilja.
 • Pomen optimalnega fokusa (izhodiščnega vprašanja) v kreativnem procesu. 
 • Brainstorming,
 • Brainwriting,
 • Povezovalni člen in alternative,
 • Členjenje idej ter zamisli,
 • Prisiljene povezave. 
 • Osnove javnega nastopanja in prezentiranja.
 • Prepričljiva besedna in nebesedna govorica
 • Členjenje informacij
 • Razvoj jezikovno retoričnih spretnosti 
 • Pomembni okvirji za učinkovitost (ciljni okvir, vsebinski okvir, časovni okvir…).
 • Priprava na sestanek/posvet (dnevni red, ustrezen prostor, ustrezni udeleženci…).
 • Vodenje in moderiranje sestanka/posveta – osnove moderatorskih veščin.
 • Uporaba vizualizacije na sestankih/posvetih…
 • Sprejemanje odločitev, določanje ciljev, akcijski načrt.
 • Kdaj delovati timsko in kdaj ne.
 • Vrste odločitev v skupinah in timih.
 • Faze v razvoju tima.
 • Vloge v timu.
 • Vodenje tima.
 • Motiviranje tima. 
 • Sodobni vodja je procesni strokovnjak.
 • Razvijanje zaposlenih skozi njihove lastne motive.
 • Kako prepoznati potenciale pri zaposlenih in kako jih razvijati.
 • Razvoj osnovnih veščin coachinga (dober stik, postavljanje vprašanj, postavljanje ciljev…).
 • Modeli za izvajanje coachinga. 

Postanite najboljši vodja.

Pokličite 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz ter zahtevajte več informacij o programu Akademija vodenja.

Cena

Oblikovanje cene za program Akademija vodenja je odvisno od več dejavnikov, ki so zame neznanka, dokler se ne pričnemo pogovarjati o sodelovanju. Šele, ko mi iskreno predstavite, kaj si želite, kakšno je dejansko stanje, predvsem kakšne težave želite s programom Akademije vodenja razrešiti, in kakšne vire (časovne, finančne ter organizacijske) imate na voljo, vam lahko naredim vsebinsko in cenovno ustrezno ponudbo. Za oblikovanje ponudbe mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz  

Nekaj mnenj udeležencev v programu Akademija vodenja

Neposrednost, sproščenost, preprostost podajanja vsebin, dober stik z udeleženci… (Srečko M).
Spodbudili ste nas, da začnemo razmišljati o našem načinu komunikacije, ki se ga do sedaj nismo zavedali. (Miro K).
Pohvala predavatelju! Na zelo zanimiv način predstavljeno, z veliko zgodbicami, ki so popestrile seminar. Bravo! (Tomaž P.).
Pohvalila bi način dela, delavnico, pristop in potrpežljivost. (Jožica M.).
Pohvale trenerju Marjanu za odprtost, dobro pripravljene vsebine in prilagodljivost na situacijo v skupini. (Mateja K.).
Odlična organizacija, odprtost in način motiviranja za aktivno razmišljanje. (Jernej D.).
Hvala za veliko primerov iz vsakdanjih življenjskih situacij. (Mirko B.).
Dobra organizacija treninga in profesionalnost. (Srečko J.).
Konkretna, nazorna, poučna delavnica. Odlična predstavitev uporabnih znanj. (Andreja P.).
Zelo zanimivo. Sem se bal, da bo dolgočasno. Daleč od tega. Zelo uporabno v praksi. (Franc R.).
Všeč mi je, ker ste odprti in dostopni ter ste se nam znali prilagoditi. (Samo Š.).
Na razumljiv način predstavljene teme. Odlično. (Metka A.).
Dobro znate opazovati skupino, se prilagajati situaciji in suvereno voditi trening. (Sonja M.).
Zelo OK. Dinamičen pristop, pravo razmerje teorije in praktičnih izkušenj, vzpodbujanje k aktivnemu razmišljanju in razvijanje timskega duha. (Nataša Ž.).

Vas zanima v zvezi s programom Akademije vodenja še kaj več?

Pokličite 031 548 066 ali mi pišite na